Left 繼續購物
你的訂單

購物車內沒有產品

小零蜜私心推介💕
常溫貨品滿$300免運 | 冷凍貨品滿$500免運

百邦條裝 (特濃朱古力曲奇) 58g X 10條 (4901360312375_10)

$ 75.00

此貨品已沒有存貨。


百邦條裝 (特濃朱古力曲奇) 未到正餐時間已經好肚餓?不如就食百邦條裝 (特濃朱古力曲奇),頂下個肚,讓你舒舒服服等到食正餐既時間。朱古力同曲奇都係一d令人易飽肚既零食,食咗少少百邦條裝 (特濃朱古力曲奇),自然就可以等到正餐先食野啦! 細細條易攜帶,零食大王推出10條裝,份量之多,好讓你將滋味十倍發放!

百邦條裝 (特濃朱古力曲奇),美味,小食,零食,忙裡偷閒,放鬆,減輕壓力方法,刺激,OL辦公室小食,學生,可口,香口,高分,網上訂購,朋友,辦公室,OT,加班,零食小吃,歡樂,快樂,香港,送貨,忙碌,百邦,條裝,特濃,朱古力,曲奇

百邦條裝 (特濃朱古力曲奇),美味,小食,零食,忙裡偷閒,放鬆,減輕壓力方法,刺激,OL辦公室小食,學生,可口,香口,高分,網上訂購,朋友,辦公室,OT,加班,零食小吃,歡樂,快樂,香港,送貨,忙碌,百邦,條裝,特濃,朱古力,曲奇

百邦條裝 (特濃朱古力曲奇),美味,小食,零食,忙裡偷閒,放鬆,減輕壓力方法,刺激,OL辦公室小食,學生,可口,香口,高分,網上訂購,朋友,辦公室,OT,加班,零食小吃,歡樂,快樂,香港,送貨,忙碌,百邦,條裝,特濃,朱古力,曲奇

百邦條裝 (特濃朱古力曲奇),美味,小食,零食,忙裡偷閒,放鬆,減輕壓力方法,刺激,OL辦公室小食,學生,可口,香口,高分,網上訂購,朋友,辦公室,OT,加班,零食小吃,歡樂,快樂,香港,送貨,忙碌,百邦,條裝,特濃,朱古力,曲奇