Left 繼續購物
你的訂單

購物車內沒有產品

小零蜜記💕開箱推介
常溫貨品滿$300免運 | 冷凍貨品滿$400免運

CIAO ホワイティ まぐろ白身 ささみ・ほたて貝柱入り A-83 85g 金槍魚白肉,雞肉,扇貝肉貓罐頭 A-83 85g x 6罐 (4901133062155_6) [貓食品]

$ 92.00

此日期前最佳:

此貨品已沒有存貨。


CIAO ホワイティ まぐろ白身 ささみ・ほたて貝柱入り A-83 85g 金槍魚白肉,雞肉,扇貝肉貓罐頭 A-83 85g x 6罐 (4901133062155_6) 做貓狗當然幸福,愛寵物之人對貓狗的關顧度真係非常之高。無論飲食生活,都會俾最佳的選擇比寵物。當然,來自日本製作的出品,亦係主人們的安心之選。呢款為小貓而設的專屬滋味—貓罐頭。日本國土自家製作出品,特選健康食材,令貓貓也同時食得健康快樂。有金槍魚白肉&雞肉及扇貝味的混合滋味,香香突出的雞肉,配上貓咪愛的金槍魚白肉味,更有鮮香的扇貝味,魚肉鮮齊全,仲唔係貓咪必食的開心之選?