Left 繼續購物
你的訂單

購物車內沒有產品

小零蜜私心推介💕
常溫貨品滿$300免運 | 冷凍貨品滿$500免運

【清貨】Orihiro 低卡路里葡萄味蒟蒻飲品 130g [低卡路里葡][蒟蒻] x 5【賞味期限:2021/12/30】

$ 54.00 $ 60.00

此貨品已沒有存貨。


Orihiro オリヒロ ぷるんと 低卡路里葡萄味蒟蒻飲品 130g [低卡路里葡][蒟蒻] x 5 想健康同時又想開懷咁飲食,絕對唔係難事。日本趁機推出唔少健康食品飲品,來滿足追求健康生活的人士。介紹呢款提子味蒟蒻飲品,滿滿都係清新香甜的提子味。最重要係低卞路里,入口質感非常軟綿綿,可口無比。而且蒟蒻既健康亦滋味。實在難得的健康食材。飲完仲有飽腹感!零食大王更推出5包裝之選,全天侯都可以充滿健康滋味。